Activitatea A 8.2, modul 4 – Introducerea de sesiuni de formare specifica privind egalitatea de gen, egalitatea de sansa, nediscriminarea si respectul diversitatii. Toți diferiți, toți egali

Activitatea A 8.2, modul 4 – Introducerea de sesiuni de formare specifica privind egalitatea de gen, egalitatea de sansa, nediscriminarea si respectul diversitatii. Toți diferiți, toți egali

Toți diferiți, toți egali” reprezintă prima activitate desfășurată în cadrul modului IV , Introducerea de sesiuni de formare specifică privind egalitatea de gen, egalitatea de șansă, nediscriminarea și respectul diversității,în 21 martie, la centrul Alege Școala. Profesori, preoți, părinți, elevi, preșcolari, cursanți A Doua Șansă, invitați s-au implicat cu entuziasm, timp de 2 ore, cu scopul creșterii gradului de conștientizare a promovării egalității și nondiscriminării, prin dezvoltarea abilităților de lucru în echipe mixte.  Activități derulate: Captarea atenției: prezentarea unui material video, preluat de pe youtube, despre egalitatea dintre femei și bărbați; Reflecție: joc: Insula primitivă: separarea fetelor și a băieților în două echipe, în funcție de gen; Ateliere de lucru: […]

Activitate A 7.2 aferenta modulului 3, Promovarea si sustinerea dezvoltarii parteneriatului de tipul scoala-comunitate-parinti, pentru prevenirea si corectarea fenomenului de abandon scolar, precum si pentru cresterea sanselor de succes scolar in invatamantul ISCED 1-2, Porumbel între națiuni

Activitate A 7.2 aferenta modulului 3, Promovarea si sustinerea dezvoltarii parteneriatului de tipul scoala-comunitate-parinti, pentru prevenirea si corectarea fenomenului de abandon scolar, precum si pentru cresterea sanselor de succes scolar in invatamantul ISCED 1-2, Porumbel între națiuni

  ”Porumbel între națiuni”, activitate susținută în 14 martie, în sala multimedia a Școlii Gimnaziale ”Romul Ladea” Oravița și-a propus conștientizarea de către elevi și preșcolari a importanței respectării drepturilor copiilor la educația de calitate, desfășurând activități de tip non-formal, cooptând instituții reprezentative la nivel local. Implicându-se activ și realizând cu conștiinciozitate sarcinile trasate, elevii au fost capabili: Să formuleze aprecieri despre importanța sistemului de educație și contribuția sa la formarea și devenirea lor ca adulți responsabili într-o societate democratică; Să identifice și să argumenteze valori și principii ale drepturilor copiilor; Să propună soluții de îmbunătățire a educației; Să formuleze opinii și soluții pentru asigurarea accesului tuturor copiilor la educație, […]

Activitate de tip Școală de duminică: Taina Sfintei Spovedanii: 27 februarie 2015

Activitate de tip Școală de duminică: Taina Sfintei Spovedanii: 27 februarie 2015

Lecția de cateheză Taina Sfintei Spovedanii a fost desfășurată vineri, 27 februarie, cu ajutorul invitatului nostru special, părintele Petru-Gelu Moldovan și datorită resurselor centrului: videoproiector, PC, fragmente de text, pasaje din Biblie, imprimantă, aparat foto, consumabile, etc.  În demersul nostru am pornit de la un pasaj scripturistic despre mărturisirea păcatelor: Ioan, 20: 22-23 (Şi spunând aceasta, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!  Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate, iar celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute.“) Ioan, 2: 1-2 («Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Christos, cel neprihănit. El e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru […]

Activitate A 7.2, aferentă modulului 3, ” Printre ceilalți – relații între instituții”-

Activitate A 7.2, aferentă modulului 3, ” Printre ceilalți – relații între instituții”-

Activitatea 7.2, din modulul III, ”Printre ceilalți – relații între instituții” a stimulat responsabilizarea civică a copiilor și a cursanților programului A Doua Șansă, beneficiind de imprimantă, videoproiector, materiale video, aparat foto, consumabile.  Desfășurată în data de 7 februarie 2015, activitatea a debutat cu lansarea unei situații problemă: Ce fel de relații există între familie-școală-biserică – comunitate? După un interval de 7 minute de reflecție, copiii au înscris într-un ciorchine opiniile lor. Pentru a pregăti elevii pentru noua lecție, am recurs la un joc de energizare, preparatul pizzei, stimulându-le capacitatea de concentrare, după care au urmărit un material video despre participarea activă , implicarea civică și importanța rezolvării problemelor comunității, pe care […]

Activitate de tip Școală de duminică: Rugăciunea Domnească – Tatăl Nostru

Activitate de tip Școală de duminică: Rugăciunea Domnească – Tatăl Nostru

În 23 ianuarie 2015, la Centrul Alege Școala din Oravița am implicat grupul țintă într-o frumoasă lecție de cateheză, ”Rugăciunea Domnească – Tatăl Nostru”. Folosindu-ne de cărți de rugăciune, videoproiector, Biblie, ghicitori, fișe de lucru, icoane reprezentative, am demarat lecția cu ghicitori creștine. După captarea atenției, elevii au stabilit asemănări și deosebiri între rugăciuni cunoscute, înscriindu-le pe o coală de flipchart sub forma unei diagrame Venn. După lecturarea fragmentelor biblice (Matei, 6), asociați în echipe a câte 4 elevi, au completat o fișă de lucru (explozie stelară). La final, copiii au oferit un feedback pozitiv, completând cu succes un test scurt, cu itemi obiectivi.  

Activitate de tip Școală de duminică: Sfântul Ioan Botezatorul-Înaintemergătorul

Activitate de tip Școală de duminică: Sfântul Ioan Botezatorul-Înaintemergătorul

În 17 ianuarie 2015 ne-am organizat resursele (videoproiector, laptop, Biblie, fișe de lucru, consumabile, Dicționar enciclopedic, ) pentru a desfășura lecția de cateheză ”Sf. Ioan Botezătorul – Înaintemergătorul”. Imaginea reprezentându-l pe Sf. Ioan, pictura renascentistului Pietro della Francesca, a constituit punctul de plecare al demersului nostru didactic. Citind din Biblie și din Noțiuni de istorie sfântă a Noului și a Vechiului Testament, elevii au fost informați cu privire la viața și activitatea Sf. Ioan Botezătorul. Pentru a-și fixa noile cunoștințe și pentru a realiza evaluarea activității didactice, elevii au completat o fișă de lucru, cu sarcini variate ca grad de dificultate (completarea unor enunțuri incomplete despre viața și activitatea Sf. Ioan Botezătorul; aprecierea moștenirii […]

Activitate de tip Școală de duminică: Turnul Babel

Activitate de tip Școală de duminică: Turnul Babel

   Activitatea de tip școală de duminică, Turnul Babel, desfășurată în 16 ianuarie 2015, la centrul Alege Școala Oravița a început cu rugăciunea Doamne, Doamne, ceresc tată! Cu ajutorul laptopului și al videoproiectorului, după indicarea unor imagini, reprezentând Turnul Babel, proiectând fișa de tip explozie stelară, elevii au răspuns la întrebări, de tipul: Unde se află lăcașul lui ”Doamne, ceresc tată”? De când credeți că există? Oare putem ajunge acolo? Cum reușim? Au încercat oamenii să urce la El? Având în vedere particularitățile de vârstă, copiii au fost grupați în două echipe: preșcolarii și cei de clasele primare și cei de gimnaziu, respectiv liceu sau A Doua Șansă. Prima echipă […]

Dialog intre generatii

Dialog intre generatii

    Fisa de lucru: Viziunea proprie a copiilor asupra familiei, introspectie  1. Parintii mei………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Cred ca orice parinte……………………………………………………………………………………………………………. 3. Un copil model…………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Cel mai adesea mi se reproseaza………………………………………………………………………………………… 5. Nu-mi place cand parintii……………………………………………………………………………………………………… 6. In familie ma simt bine cand…………………………………………………………………………………………………. 7. Cel mai frumos moment din cadrul familiei a fost ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Cel mai neplăcut moment din cadrul familiei a fost ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9. As dori să schimb relaționarea mea cu părinții pentru că ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10. Consider că educația o primesc de la ………………………………………………………………………………….. 11. Părerea mea despre a fi părinte ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nume și prenume __________________________________ Clasa ____________